Feestdag 11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, waak over ons !
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bescherm ons !
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons !
Heilige Bernadette, bid voor ons !

In het jaar 1958 verscheen de onbevlekte Maagd Maria in de grotten van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous. Niet het historische feit van de verschijningen wordt liturgisch gevierd, maar de persoon van Maria die door dit eenvoudige meisje zondaars tot bekering roept en in de Kerk nieuwe bezieling wekt voor gebed en naastenliefde, vooral de dienst aan zieken en noodlijdenden.

Erkende wonderen, ongeveer 60, zijn er weinig in Lourdes, maar er is veel geloof en dat is het grootste wonder. Het is een wonder waar een hart vol onrust, rustig wordt; waar een strakke mondplooi glimlach wordt of waar een boosaardige gedachte humor en liefde wordt.

Bij gelegenheid van iets wat alleen arme mensen doen: hout sprokkelen, ontspint zich één van de zuiverste gesprekken ooit gevoerd tussen een menselijk wezen en de Moeder van God, de Maagd Maria.

Bernadette Soubirous ontdekt dat ware rijkdom de barmhartigheid van God is, die openstaat voor de zondaar. “Een kind van zonde wordt een kind van licht”.

Produceerde de bron op het moment van de verschijning een klein waterstroompje, tegenwoordig geeft ze ruim honderdduizend liter water per dag.

Bernadette werd in 1925 zalig en in 1933 heilig verklaard.

Bidden wij:
In deze bewogen tijden waarin vele tijdgenoten omwille van het coronavirus de toekomst met ongerustheid tegemoet zien, laten we de Heer vragen dat Hij door de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, in ons het vertrouwen, de hoop en de vrede van het hart vernieuwt.
Maria, omdat gij de glimlach van God zijt, de weerglans van het licht van Christus, de woonplaats van de heilige Geest, omdat gij Bernadette hebt uitverkoren in haar armoedigheid, omdat gij de morgenster zijt, de poort naar de hemel en het eerste schepsel dat verrezen is, bidden wij tot u en vertrouwen wij ons leven aan u toe op dit ogenblik waarop zovele mannen en vrouwen vrezen voor hun gezondheid. Sta de zieken bij en zij die zorg voor hen dragen, wil degenen die gestorven zijn, opnemen en wees een troost voor de ALLEN.

Bron: https://rkkerkjoppe.nl

Noveen Dora Visser 2021

8 januari 2021 door Internet Redactie


‘Laten wij bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven’

Dora Visser, een bijzondere vrouw die 33 jaar lang de wondtekenen van Christus droeg. Daarom wordt ze ook wel de gestigmatiseerde genoemd. Al tijdens haar leven vonden op haar voorspraak genezingen plaats. Hierdoor werd ze in de wijde omgeving bekend, maar ook verguisd. Haar latere biechtvader, kapelaan Teus Kerkhof, raakte onder de indruk van haar godsdienstige leven. Hij hield een dagboek bij waarin hij die bijzondere gebeurtenissen uit haar leven opschreef. Dit dagboek werd in 1965 door de pastoor van Olburgen aan Bert Kerhoffs, journalist van De Gelderlander, gegeven. Na publicaties over het leven van Dora Visser in de krant kwam de devotie voor Dora Visser op gang.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is de Stichting Vrienden van Dora Visser opgericht. Deze stichting ijvert voor de zaligverklaring van Theodora Visser en houdt hiervoor jaarlijks een noveen. Elke eerste vrijdag van de maand (maart-november) is er om 15.00 uur een eucharistieviering in de kerk van Olburgen.

Lees hier verder: https://rkkerkjoppe.nl/noveen-dora-visser-2021/

De Goddelijke Deugd van de Liefde

Jan Leechburch Auwers

door Paus Johannes Paulus II – 13 oktober 1999

Het aloude gebod van de liefde tot God

In het oude Israël was het hoofdgebod van de liefde tot God in de woorden van het dagelijks gebed opgenomen: ‘Jahweh is onze God, en Jahweh alleen! Bemin Jahweh, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die Ik u heden gebied, moeten in uw hart geschreven staan. Prent ze uw kinderen in; herhaal ze, wanneer ge in uw huis zijt gezeten, als ge wandelt op straat en wanneer ge gaat slapen of opstaat’ (Deut.6,4-7).

De grondslag van deze eis – God totaal lief te hebben – is de liefde, waarmee God zelf de mensen bemint. Hij verwacht een werkelijk liefdesantwoord van het volk, dat Hij met een voorkeurliefde bemint. Hij is een naijverige God (vgl. Ex.20,5), die de afgodendienst niet kan verdragen, waartoe…

View original post 907 woorden meer